Transformem i innovem

APLICACIONS METALAYM SL, separem els serveis de la nostra oficina tècnica entre els departaments d’Enginyeria i Planificació.

El departament d’Enginyeria treballa amb CAD/CAM/3D a traves dels programes de disseny SolidWorks i AutoCAD, oferint la possibilitat de realitzar conversions a altres programes de disseny. Ofereix també des de la descomposició i especejament de tots els elements de qualsevol projecte industrial, fins al disseny a mida del mateix per tal d’adaptar-lo a la producció desitjada pel client, així com el servei de garantia d’homologacions de les matèries primeres usades en la fabricació de grans obres tècniques, sempre sota la supervisió i acceptació del client.

El departament de Planificació a traves del continu treball amb el software ERP del qual disposa, ofereix des de la compra i manipulació de tots els materials que formen un projecte, fent un exhaustiu seguiment de la traçabilitat del procés de fabricació fins a la verificació in situ de qualsevol procés productiu intermedi o final que el client desitgi.