Transformem i innovem
Metalaym, cisallat
Metalaym, plegat
Metalaym, punxonat, control numèric, punxons, matrius, emboticions

Equipament i capacitat per desenvolupar grans projectes

Metalaym, soldadura, TIC, MAG, estanqueïtat, qualitat, sistemes de video-inspecció de soldadura
Metalaym, serveis

Tall làser

Punxonat

Cisallat

Plegat

Curvat

Soldadura ferro

Soldadura inox

Pulit

Sectors

Packaging

Indústria alimentària

Energies renovables

Biogàs

Farmacèutica

Immobiliari

Mobiliari privat:
baranes
escales
aigüeres…

Pàrquings

Mobiliari urbà:
baranes
escales
pilones…

Pàrquings