Aplicacions Metalaym col·labora en diversos programes d’inserció laboral

Des de l'any 2018, Aplicacions Metalaym participa com a agent actiu en la integració laboral de les persones en la societat.