Innovació i tecnologia

Des de la nostra oficina tècnica podem donar resposta a les diferents necessitats dels nostres clients.

OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS I EFICIÈNCIA

Disseny

El nostre departament d’enginyeria treballa amb CAD/CAM/3D utilitzant software de disseny que ens permeten realitzar càlculs i conversions a tots els formats de disseny existents.

Treballem des del disseny integral del projecte industrial fins a l’especejament de tots els elements de qualsevol projecte industrial per tal d’adaptar-lo a la producció desitjada pel client.

Metalaym, empresa, industria, enginyeria, Solidworks, AutoCAD, disseny, garantia, homologacions, especejament, traçabilitat, planificació
Metalaym, empresa, industria, enginyeria, Solidworks, AutoCAD, disseny, garantia, homologacions, especejament, traçabilitat, planificació

Certificació de processos i de matèries primeres

També oferim el servei de certificació de les matèries primeres usades en la fabricació de qualsevol projecte industrial, així com dels processos productius realitzats, sempre sota la supervisió i acceptació del client.

Servei extern d'enginyeria

El departament tècnic d’APLICACIONS METALAYM ofereix servei extern d’enginyeria per tal de dur a terme el càlcul i disseny de qualsevol projecte industrial sempre sota la normativa requerida, supervisada i acceptada prèviament pel nostre client.

Estem especialitzats en el disseny d’equips i components industrials de gran complexitat, i gràcies a la nostra capacitat tècnica podem dissenyar des de maquinària de grans dimensions fins a petites peces tècniques, i així donar solucions a qualsevol projecte industrial, ja sigui en sèrie o en elements fets a mida.

Metalaym, empresa, industria, enginyeria, Solidworks, AutoCAD, disseny, garantia, homologacions, especejament, traçabilitat, planificació