ISO 3834-2 i EN 1090-2 EXC3, les noves certificacions de qualitat d’Aplicacions Metalaym

  • M3talaym
  • 4 de setembre de 2020
Les noves certificacions acrediten la qualitat en la soldadura d’elements metàl·lics soldats per fusió i soldadures d’elements estructurals d’acers.